Adobe Photoshop CC pamatkurss

Lielākā daļa to melnbalto bilžu, kas ir mūsu ģimeņu fotoalbumos, ir tapušas tumšās fotolaboratorijās vai par laboratorijām uz brīdi pārvērstās vannas istabās, kur sarkanā luktura gaismā foto attīstītāja vanniņās uz balta papīra sāka parādīties dažādi tēli. Kopš lielu tiesu attēlu mēs uzņemam ar digitālām kamerām, arī darbošanās ar bildēm pirms to izdrukāšanas uz papīra notiek digitālā vidē jeb datorā. Nav šaubu, ka nepārspēts rīks un tajā pašā laikā arī risks šajā jomā ir programma Adobe Photoshop, kurā iekļauto iespēju ir krietni vien vairāk, nekā varētu pieļaut veselais saprāts un laba gaume.

! Mācības notiek klātienē mazās grupās – 4-6 cilvēki. Izmantojiet iespēju!

Kursa mērķis
Iepazīstināt ar iespējām, ko piedāvā attēlu/ fotogrāfiju apstrādes programma Photoshop, un iemācīt:
• pārvaldīt Photoshop vidi;
• novērtēt un sakārtot attēlus/fotogrāfijas;
• retušēt attēlus/fotogrāfijas;
• veikt perspektīvas, tonālās, krāsu un asuma korekcijas;
• veidot kolāžas un lietot dažādus efektus;
• attēlam pievienot tekstu.

Kursa auditorija
Kurss paredzēts fotogrāfiem, dizaineriem, māksliniekiem, arhitektiem, kuri vēlas iemācī­ties izvērtēt, apstrādāt un uzlabot attēlus, ar izpratni sagatavot tos tālākai izmantošanai, kā arī attēlus organizēt un šķirot.

Nepieciešamās priekšzināšanas
Pamatiemaņas darbam Windows vai Macintosh vidē.

Kursa programma
• Iepazīšanās ar darba vidi.
• Attēlu organizēšana ar Adobe Bridge, pārskats par failu formātiem.
• Attēla korekcija:

• kadrēšana, izmēra mainīšana;
• tonālā korekcija;
• krāsu korekcija;
• krāsu pielāgošana, aizvietošana, saskaņošana.

• Biežāk sastopamo (fotografējot un skenējot pieļauto) nepilnību novēršana, retušēšana:

• attēla ģeometrijas labošana;
• retušas un krāsošanas rīki, to izmantošana, iestatījumi.

• Darbs ar slāņiem:

• slāņu veidošana, lietošana;
• slāņu sedzamības mainīšana un tās radītie efekti, slāņu saplūsmes (blending) iespējas un to radītie efekti.

• Darbs ar filtriem:

• attēla perspektīvas koriģēšana;
• filtru lietošana attēlu koriģēšanai un efektu radīšanai.

• Kolāžu veidošana:

• viena attēla iekļaušana citā;
• slāņu masku izmantošana;
• attēla fragmentu transformācija.

• Attēla asuma korekcija.
• Attēla “trokšņu” (graudainības) mazināšana.
• Teksta pievienošana attēlam.
• Attēlu organizēšana un kataloģizācija ar Adobe Bridge.
• Pārskats par failu formātiem, iepazīšanās ar RAW formāta iespējām.
• Attēlu sagatavošana drukai, fotolaboratorijai un publicēšanai internetā.

Informācija par kursu

Praktiskas nodarbības datorklasē
20 ak. stundas (4 nodarbības)
28. novembris - 19. decembris
Sestdienās, 10:00 - 14:15

Pasniedzējs

Cena

Eur 290,00 (iesk. PVN)
MIMXII