Fotožurnālistikas meistarklase

Ir fotožurnālisti un ir izcili fotožurnālisti, un tas nebūt allaž nenozīmē vienīgi tos, kas saņem dažādas balvas (lai gan – gadās), jo balvas diez vai var būt galvenais izcila fotožurnālista mērķis. Mērķis ir izcils rezultāts, izmantojot visus pie rokas esošos vai pielāgotos resursus un apstākļus un tādējādi izpildot vai nu redakcijas, aģentūras, vai paša nospraustos plānus. Kā tajā gadījumā ar ASV olimpiskās izlases sportistu oficiālajiem portretiem pirms Londonas spēlēm, kad aģentūras AFP fotogrāfs Džo Klamars tikai brīdi pirms fotografēšanas sākuma saprata, ka ir kaut ko pārpratis un līdzi nav nedz piemērotu gaismu, nedz statīvu u.tml.

Fotožurnālistikas meistars Ints Kalniņš sniegs pielietojamas zināšanas un iemaņas praktiskajā fotožurnālistikā tiem, kas vēlas ar fotožurnālistiku pelnīt un iegūt labāku darbu, vai paplašināt savu darbību fotožurnālistikas žanrā.

Kursa mērķis
Kursa laikā tiks izveidots portfolio no veiktajiem projektiem, kā arī kursa apmeklētāji tiks sagatavoti tālākām gaitām – tiks sniegts ieskats iespējamos karjeras turpinājumos, konkursos, kur meklēt darbu u.c.
Kursā tiks apgūts sagatavošanās process fotožurnālistikas projektam (uzdevumam). Tiks apgūta projekta veikšana un izskatītas mediju prasības, kā arī tiks analizēti uzdevuma izpildes riski. Kurss sniegs zināšanas par aparatūras tehnisko iespēju pilnvērtīgu izmantošanu un radošu projektu realizāciju.
Noslēgumā kursa apmeklētāji varēs patstāvīgi veidotu fotožurnālistikas projektus vai izpildītu mediju redakciju uzdevumus.

Kursa auditorija
Fotogrāfi, kas vēlas paplašināt savas zināšanas un darbību fotožurnālistikas žanrā. (Maksimālais kursa apmeklētāju skaits- 10.) Kursa dalībnieki tiek atlasīti pamatojoties uz iepriekš iesūtītu motivācijas vēstuli.

Priekšzināšanas
Vēlamas zināšanas atbilstoši Digital Guru kursa „Ievads fotožurnālistikā“ programmai.
Dalībniekiem jābūt zināšanām fotogrāfijas pamatos un terminos, kā arī labi jāpārzina savas kameras vadība. Jābūt pamatzināšanām par sociāliem, politiskajiem un ekonomiskajiem procesiem pasaulē.

Kursa programma
1. nodarbība.
Iepazīšanās. Kursa apmeklētāji ir sagatavojuši 10-15 min. prezentāciju, kurā stāsta par saviem iepriekš veiktajiem foto projektiem. Nodarbībā tiek runāts par kursa apmeklētāju individuālajām vēlmēm fotožurnālistikā un kā tās saskaņot ar reālo situāciju.

2. nodarbība. (lekcija)
Mediju prasības. Kā iegūt derīgu un atbilstošu fotožurnālistikas informāciju medijiem.
Foto žurnālistikas interešu loks mūsdienās un auditoriju interesējošo tēmu meklēšana.
Avoti internetā fotožurnālista profesionālās kvalifikācijas celšanai. Infornācija un avoti par fotožurnālistikas konkursiem.

3. nodarbība. (lekcija)
Fotožurnālista darba specifika dažādās situācijās. Nepieciešamais fiziskās un profesionālās sagatavotības līmenis. Risku analīze, nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

4. nodarbība. (lekcija)
Sagatavošanās foto žurnālistikas uzdevuma (projekta) izpildei:
– informācijas vākšana un apkopošana, nepieciešamās papildu informācijas
iegūšana;
– uzdevuma (projekta) izpildei nepieciešamo stratēģiju un taktiku plānošana un sagatavošana;
– iespējamo interešu konfliktu un ētisko pretrunu analīze un veidi kā no tiem izvairīties;
– loģistikas plānošana;
– fototehnikas un cita nepieciešamā aprīkojuma sagatavošana uzdevuma (projekta) izpildei.

Pēc 4. nodarbības tiek dots uzdevums sagatavot brīvi izvēlētu tēmu fotožurnālistikas projektam – ziņu foto, reportāža, portrets vai fotostāsts un izstrādāt sagatavošanās plānu šim foto projektam, kurš būs jāprezentē seminārā.

5. nodarbība. (praktiskā)
Izvēlētā projekta (uzdevuma) sagatavošanās procesa prezentācija un analīze diskusijās.

6. nodarbība (lekcija).
Fotožurnālistikas tehnisko un radošo iespēju apskats un to pielietojums.
Fotožurnālista darbam nepieciešamās darba plūsmas izveidošana, nepieciešamie komunikāciju līdzekļi.
Datorprogrammas attēlu apstrādei un to izmantošanas specifika fotožurnālistikā.

7. nodarbība. (praktiskā)
Foto projekta darbu pirmatlase un analīze. Nepieciešamo korekciju vai uzlabojumu izstrāde.

8. nodarbība (praktiskā).
Izvēlētā, semināros analizētā fotožurnālistikas projekta prezentācija un analīze diskusijās. Sertifikāta izsniegšana.

*Kursa ietvaros būtiska loma ir atvēlēta jautājumiem par darba plānošanu un analīzi, jo mūsdienās, lai profesionāli izpildītu mediju un to auditoriju vēlmes, ir nepieciešams nopietns sagatavošanās process, kurš nav raksturīgs lokālo mediju praksēs. Viens no kursa papildu mērķiem ir sniegt studentiem pamatzināšanas par prasību „augsto līmeni“ attiecībā uz foto žurnālistiku respektablākajos globālajos medijos, ar cerību, ka kādreiz tie kļūs par ierastu praksi arī lokālajā mediju vidē.

Informācija par kursu

Meistarklase
20 ak. stundas (8 nodarbības)
Pēc pieprasījuma
1x nedēļā, 18:30 - 20:45

Pasniedzējs

Cena

Eur 270,00 (iesk. PVN)
MIMXII