Līga Lētiņa

Viena no dažiem UX (user experience jeb lietojamības) profesionāļiem Latvijā, jau starptautiski atzītās konferences “UX Riga” kuratore un grupas “UI/UX Riga meetup” līdzorganizētāja.  Viņa ar neizsīkstošu entuziasmu ir gatava popularizēt ideju par papildus vērtību, kādu katram uzņēmumam un organizācijai dod labs lietojamības dizains.

Līga Lētiņa ir pieredzējusi mājas lapu un mobilo saskarņu dizainere un lietojamības eksperte finansu un apdrošināšanas, kā arī telekomunikāciju un valsts institūciju sektorā, pieredze uzkrāta gan uzņēmumu izstrādes komandas sastāvā, gan strādājot aģentūrās. Viņa ir veikusi lietotāju pieredzes izpēti, informācijas arhitektūras un lietotāju saskarņu izstrādi tādiem klientiem kā LMT, DNB bank, Elektrum, Latvijas valsts meži un Lauku atbalsta dienests. Viņai sagādā prieku vadīt seminārus un darbnīcas par tādām tēmām kā “Rakstīšana interneta vidē”, “Lietojamības pamati”, “Lietotāju izpēte” un “Lietojamības testēšana”, kā arī dažkārt uzstāties konferencēs un nekonferencēs par šīm tēmām.

Līgas Lētiņas iepriekšējā pieredze ietver komunikāciju un sabiedrisko attiecību jomu. 2002. gadā Rīgas Stradiņa Universitātē viņa ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnēs (specializācija – starptautiskās attiecības, Eiropas studijas), savukārt no 2010. līdz 2012. gadam viņa mācījusies NoMA (Nordic Multimedia Academy) multimediju dizainu un komunikācijas. Izglītības turpināšana ietver gan Tallinas Universitātes vasaras skolu – HCI (Human Computer Interaction) izpētes metodes, gan HCI kursa online apgūšanu Stenfordas Universitātē. Darba pieredze ietver komunikāciju vadītājas amatu IF apdrošināšanas sabiedrībā, sabiedrisko attiecību speciālista amatu uzņēmumā IZZI u.c.

Fokusējoties uz klientu biznesa vajadzībām, šobrīd Līga ikdienā risina jautājumus, kas saistīti ar lietotāju scenāriju un plūsmu izpēti, informācijas arhitektūru un sākotnējo izvietošanu, prototipu veidošanu, lietojamības testēšanu un tekstu sagatavošanu interneta videi, tā veidojot lietotāju digitālās pieredzes koncepciju un intuitīvas saskarnes. Viņa ir pārliecināta, ka digitālās komunikācijas panākumi slēpjas uz lietotāju orientētā pieejā, tā nodrošinot emocionālu un lielisku lietotāju pieredzi. DNB bank internetbankas piemērizpēte apskatāma šeit: www.slideshare.net/LigaLetina

 

Kursi

Vietnes

MIMXII