Adobe After Effects CC (zoom vidē)

After Effects programmu raksturo video efekti un kustība. Apvienojiet video un attēlus, grafiskos elementus un tekstu 2D vai 3D telpā. Veidojiet animētu grafiku un vizuālos efektus filmām, TV, video un tīmeklim. Šis kurss dos jums stabilu pamatu – darba plūsmas plānu un biežāk izmantoto instrumentu un efektu apgūšanu.

! Mācības notiek attālināti mazās grupās – 3-6 cilvēki. Izmantojiet iespēju!

Pirms mācību sākuma
Veiksmīgai kursu norisei jums ir vajadzīga programmas jaunākā versija (pieejama Adobe mājaslapā, iespējams izmantot izmeģnājuma versiju).
Ļoti vēlams mācību laikā izmantot divus ekrānus, lai vienā skatītos, ko stāsta un rāda pasniedzējs, otrā – darbotos patstāvīgi, parādot pasniedzējam darba procesu vai rezultātu. Tie var būt divi datori, dators ar diviem monitoriem, dators un planšete, vai dators un telefons ar pietiekoši lielu ekrānu. Abās ierīcēs nepieciešams instalēt Zoom programmu.

Kursa mērķis
Iepazīstināt ar programmas After Effects iespējām video efektu veidošanā un papildināšanā ar kustīgiem grafiskiem vai teksta objektiem. Apgūt darbu programmas 3D telpā, strādājot ar gaismām, ēnām, kameras iespējām un grafiskiem objektiem. Veidot multimediju prezentācijas, kā arī 2D un 3D teksta animācijas.

Kursa auditorija
Kurss paredzēts cilvēkiem, kas darbojas dizaina vai reklāmas nozarē un vēlas pilnveidot savas prasmes efektīgu un dinamisku video un multimediju materiālu veidošanā 2D un 3D vidēs.

Nepieciešamās priekšzināšanas
Pamatiemaņas darbam Windows vai Macintosh vidē.

Kursa programma

 • Iepazīšanās ar darba vidi, darba plūsmas izprašana.
 • Vienkāršas animācijas izveidošana, efektu un definēto iestatījumu (Presets) izmantošana.
 • Teksta ievadīšana, noformēšana un animācijas veidošana.
 • Vektorgrafikas objektu (Shape) veidošana, transformēšana animācijas veidošana.
 • Animētas multimediju prezentācijas veidošana, skaņas pievienošana.
 • Slāņu animēšana, “apgaismojuma” izmaiņas.
 • Elementu kustības ātruma izmaiņas.
 • Masku veidošana, lietošana un rediģēšana.
 • Puppet instrumentu izmantošana.
 • Roto otas instrumentu izmantošana.
 • Krāsu korekcijas veikšana, speciālie efekti un iespējas.
 • Kustīgu grafisko objektu (Motion graphics) šablonu veidošana, to eksportēšana.
 • 3D iespēju izmantošana:
  • teksts,
  • fons,
  • gaismas,
  • 3D kamera.
 • Papildus rediģēšanas tehnikas, t.sk. stabilizācija, nevēlamu objektu izņemšana, Particle Simulation, Timewarp efekti.
 • Darba rezultāta izveidošana (Rendering) un eksportēšana.

Informācija par kursu

Lekcijas un praktiskie darbi
28 ak. stundas (8 nodarbības)
27. februāris – 16. aprīlis
Otrdienās, 18:30 – 20:45

Pasniedzējs

Cena

Eur 390.00 (iesk. PVN)
MIMXII