Par mums

Digital Guru ir mācību centrs, kurā no 2006. gada var sistemātiski apgūt radošajā darbā un uzņēmējdarbībā ar digitālajām iespējām saistītās zināšanas un iemaņas.

Digital Guru apmācības

  • Kursi, meistarklases un semināri. Profesionālajos kursos – vairāku līmeņu apmācība. Līdzās standarta kursiem veidojam arī īpaši izstrādātas un klientu vajadzībām pielāgotas apmācību programmas uzņēmumiem un interešu grupām.
  • Pasniedzēji – Latvijas pieredzējušākie savu nozaru profesionāļi.
  • Mācību materiāli. Datorprogrammu apguves kursu dalībniekiem tiek nodrošināti izdales materiāli, kuros iekļauts galvenais no kursos stāstītā, kā arī informācija par papildu avotiem un norādēm padziļinātām studijām.
  • Individuālais darbs. Mācības un diskusijas klasē pasniedzēja vadībā ir tikai daļa no procesa. Lai apmācību darbs būtu efektīvs,  katram studentam jāparedz laiks gan praktiskajiem mājas darbiem, gan papildu avotu izpētei.

Sertifikācija
Kursa nobeigumā katrs dalībnieks saņem Digital Guru sertifikātu. Ja ir vēlēšanās vai nepieciešamība, par atsevišķu samaksu tiek piedāvāta iespēja kārtot arī programmatūras izstrādātāju paredzētos pārbaudījumus un iegūt to starptautiski atzītos oficiālos sertifikātus.

MIMXII