Katram savu portfolio!

Tiem, kas fotografē, glezno, dizainē vai nodarbojas ar kādām citām vizuālām lietām, ir svarīgi par paveikto ne vien stāstīt, bet arī to parādīt. Tā radies žanrs, ko pieņemts dēvēt par portfolio. Vēlēšanās aplūkot jūsu portfolio var uznākt gan potenciālam darba devējam, gan izstādes kuratoram, pat jūsu mammai. Portfolio mēdz būt dažādi – drukāti un iesieti, salikti mapēs vai elektroniski, taču līdzīgi kā sava dzīves gājuma aprakstos jeb CV, arī portfolio veidošanā ir vērts ņemt vērā vairākas lietas, ko nekad nevajadzētu darīt, un dažas citas, bez kurām nevarēs iztikt.

Kursa mērķis
1) Apgūt porfolio veidošanas principus;
2) Izveidot savu darbu portfolio profesionālām vajadzībām.
Radīt darbus ir radošā darba sakne, bet tos gudri rādīt – nepieciešamība, lai turpinātu izglītību vai arī attīstītu profesionālo darbību. Kursā plānots apgūt sistemātisku pieeju sava portfolio veidošanai, gūt ieskatu par dažādajām tehniskajām iespējām, rezultātā izveidojot pašam savu portfolio: veicot darbu atlasi, digitalizēšanu, attēlu apstrādi, apgūstot tekstu rakstīšanas pamatus un digitālās publicēšanas prasmes.

Kursa auditorija
Mākslas studenti, radošo nozaru profesionāļi: arhitekti, dizaineri, dažādu mediju mākslinieki. Kursa apguves laikā nepieciešams atvēlēt laiku (vismaz 2 stundas nedēļā) patstāvīgajam darbam ārpus nodarbībām.

Priekšzināšanas
Obligāta ir drosme mācīties, kā arī – datorprasmes ikdienas lietotāja līmenī. Lai kursa apguve būtu noderīga, ir jādefinē personīgs mērķis, kāpēc ir nepieciešams izveidot portfolio.

Kursa programma
Portfolio veidošanas principi:

 • Koncepcija, mērķi, uzdevumi
 • Mārketinga principi sevis virzīšanai
 • Personīgā zīmolvedība: i.e. sevis kā profesionāļa zīmols
 • Mērķauditorijas identificēšana un vēstījums

Rakstīšana – teksti, apraksti, SEO:

 • Tekstu loma portfolio, gramatika, valoda un stils
 • Īsi par SEO principiem

Portfolio veidošana:

 • Atbilstošā formāta izvēle savam portfolio: prezentācija, webs, blogs, fotokolāža
 • Digitālās platformas: wordpress, Berta, Flickr, Behance, u.c.
 • Domēni, hostings un citi tehniskie džungļi

Instrumenti portfolio veidošanai: WordPress/ Berta/ CSS, “mikroprogrammēšana”

 • Pielāgošanas pamati jeb programmēšana tiem, kas nemāk programmēt.

Gatavs ir!

 • Sevis kā profesionāļa komunikācija, virzīšana
 • PR un mārketings māksliniekiem/ radošajiem profesionāļiem: daži pamatakmeņi solīdām konstrukcijām

Informācija par kursu

Praktiskas nodarbības datorklasē
20 ak. stundas (6 nodarbības)
Pēc pieprasījuma
1x nedēļā, 18:00 - 20:45

Pasniedzējs

Cena

Eur 350,00 (iesk. PVN)
MIMXII