Profesionāla videobloga veidošana (Adobe Premiere)

Kursa mērķis – apgūt sižeta veidošanas pamatprincipus un iemācīties pilnveidot savu filmēto materiālu. Katrs kursa dalībnieks tiks aicināts meklēt virzienu, kurā var un vēlas darboties; atrast izteiksmes līdzekļus, kas organiski izriet no domāšanas veida. Mācības sniegs ieskatu un iemaņas video radīšanas procesos, uzsvaru liekot uz video montāžu, ilustrējot tās nozīmi interesanta un saistoša satura radīšanā.

! Mācības notiek attālināti mazās grupās – 3-6 cilvēki. Izmantojiet iespēju!

Kursa ietvaros studenti gūs praktiskas iemaņas darbam ar Adobe Premiere CC, veicot tādas darbības kā materiālu organizēšana, montāža, skaņu līmeņoša, titru un grafisko elementu integrēšana video, kā arī video failu sagatavošana dažādām vidēm.

Kursa auditorija
Kurss ir paredzēts visiem, kas vēlas veidot kvalitatīvu veideo blogu vai uzņemt cita veida video sižetu, apgūt video montāžu, kā arī komunikācijas speciālistiem, kas vēlas iegūt tehniskas zināšanas video pēcapstrādē un satura rediģēšanā montāžas laikā.

Priekšzināšanas
Dalībniekiem jābūt pamatiemaņām darbam ar datoru un failiem (failu organizēšana, kopēšana, kārtošana), kā arī vēlama vismaz neliela pieredze darbā ar kameru – foto vai video. Iepriekšēja pieredze ar attēlu vai video apstrādes programmām nav obligāta, bet palīdzēs.

Kursa programma

  • Video – mūsdienu komunikācijas rīks: stāstniecība, montāžas jēga, satura rediģēšana, labi piemēri, slikti piemēri. Gatavošanās uzņemšanai, filmēšanas plānošana, mērķu definēšana, scenārija plāns.
  • Video kameras izvēle atbilstoši izteiksmes līdzekļiem un vēlamajam rezultātam.
  • Kadra uzbūves un rakursa izvēles pamatprincipi, saprotams personu/ objektu izvietojums kadrā, domājot par šo kadru montāžu. Kadru ģeogrāfija, telpas un kustības virzienu nozīme. Prasības labai montāžai. Video materiāla veidi, materiāla organizēšana, darba process.
  • Nelineārā video montāža. Premiere CC lietotāja saskarnes izprašana un organizēšana, programmatūras darbības principi. Filmētā materiāla importēšana un organizēšana. Video formātu nozīme, galvenās atšķirības, video kodēšanas un pārkodēšanas principi.
  • Montāža ar Premiere CC. Montāžas sekvences iestatījumi, galvenie rīki, video un skaņas griešanas rīki, multi kameras montāža, radošā montāža. Darba metodes, dažādu bieži sastopamu problēmu risinājumi.
  • Video efekti Premiere CC. Kadru pārejas, titru un grafisko elementu ievietošana. Kadra ģeometrijas mainīšana, caurspīdība, video slāņi.
  • Audio apstrāde Premiere CC. Skaņas līmeņošana, skaņas efektu dizains, skaņu piemeklēšana, mūzikas izmantošana montāžā, audio montāža, blakustrokšņu novēršana.
  • Attēla krāsu koriģēšana Premiere CC vidē, papildus video efekti, krāsu korekcijas nozīme un nepieciešamība video.
  • Samontētā materiāla analīze un novērtējums. Video eksportēšana Premiere CC. Dažādi video failu formāti dažādām vidēm, failu sagatavošana, projekta slēgšana (noglabāšana un iespēja pie tā atgriezties), satura arhivēšana un rezerves kopiju veidošana. Ievads video kompresijas pamatprincipos.

Informācija par kursu

Meistarklase
6 nodarbības (20 akad. stundas)
Pēc pieprasījuma

Pasniedzējs

Cena

Eur 350.00 (iesk. PVN)
MIMXII