Adobe InDesign CC lietpratējiem

Nav jābūt dizaina vai maketēšanas profesionālim, lai saprastu, ka vienkāršas vizītkartes vai bukletiņa izveide nav tas pats kas pamatīgas grāmatas makets, laikraksta vai žurnāla iekārtojums.  Īstu lietpratēju ilustrāciju daudzums, teksta apjoms vai paredzamais lappušu skaits nebiedē, jo šāds lietpratējs zina visus nepieciešamos īsceļus un programmā iebūvētās automatizējamās darbības, kas ļauj lieki netērēt laiku, un visu uzmanību veltīt tam, lai darbs kārtīgs un glīts.

Kursa mērķis
Šajā kursā lietotājs uzzinās par programmas InDesign iespējām, kas ļauj optimizēt darbu. Lietotājs iemācīsies efektīvi izmantot programmu un tās plašās iespējas.

Kursa auditorija
Kurss piemērots maketētājiem un māksliniekiem, kuri ikdienā jau lieto programmu InDesign, bet vēlas to apgūt padziļināti.

Priekšzināšanas
Pamatiemaņas darbā ar Adobe InDesign.

Kursa programma

 • Darbs ar tekstu:
  • teksta importēšanas iespējas;
  • tekstam piešķiramo stilu padziļināts apskats;
  • zemteksta piezīmes (Footnotes) lietošana;
  • mainīgo teksta elementu (Text Variables) lietošana, „skrejošo kolontitulu” veidošana.
 • Teksta plūdumam piesaistītu objektu (Anchored Object) veidošana, izmantošana.
 • Stilu piešķiršana objektiem.
 • Tabulu noformēšana, izmantojot tabulu stilus.
 • Teksta un objektu atribūtu mainīšana ar komandu Find/Change.
 • Teksta atribūtu mainīšana, izmantojot GREP (Regular Expressions) metodi.
 • Bibliotēku (Libraries) un bibliotēku elementu (Snippets) izmantošana.
 • Liela apjoma maketu veidošana, izmantojot paneli Book.
 • Alfabētiskā un satura rādītāja veidošana.
 • Importētu datu automatizēta ievietošana sagatavēs ar Data Merge.
 • Skriptu lietošana.
 • Krāsu dalījuma un maksimāli pieļaujamā krāsu klājuma priekšstatīšana.
 • Maketa sagatavošana drukai, problēmu identificēšana un novēršana.
 • PDF failu sagatavošana drukai – parametru norādīšana, iepriekš definēto presets izmantošana.
 • Interaktīvu PDF un SWF failu veidošana, animācijas elementu iekļaušana maketā.
 • Būtiskāko InDesign iestatījumu (Preferences) apskats.
 • Kursa dalībnieku problēmsituāciju apskats, risinājumi.

 

Informācija par kursu

Praktiskas nodarbības datorklasē
16 ak. stundas (5 nodarbības)
7. februāris - 6. marts
Piektdienās, darba laikā

Pasniedzējs

Cena

Eur 290,00 (iesk. PVN)
MIMXII