Animāciju veidošana ar Adobe Animate

Kurss paredzēts cilvēkiem, kas darbojas dizaina vai mediju nozarē, marketinga vai reklāmas aģentūrā, un vēlas pilnveidot savas prasmes dinamisku informatīvo un reklāmas materiālu (t.sk. baneru) veidošanā multimediju videi.

Kursa mērķis
Iepazīstināt ar programmas Animate iespējām animāciju veidošanā, sākot ar objektu izveidošanu un transformāciju, turpinot ar animācijas efektu, skaņas un interaktīvu elementu pievienošanu, un noslēdzot ar ieskatu ActionScript izmantošanā un faila publicēšanu internetā.
Kursa auditorija
Kurss paredzēts cilvēkiem, kas darbojas dizaina vai mediju nozarē, marketinga vai reklāmas aģentūrā, un vēlas pilnveidot savas prasmes dinamisku informatīvo un reklāmas materiālu (t.sk. baneru) veidošanā multimediju videi.
Nepieciešamās priekšzināšanas
Pamatiemaņas darbam Windows vai Macintosh vidē.
Kursa programma
•          Iepazīšanās ar darba vidi.
•          Vektorgrafikas objektu veidošana, zīmēšana un transformēšana.
•          Vektorgrafikas un rastrgrafikas objektu importēšana no programmām Illustrator un Photoshop.
•          Krāsu un krāsu pāreju definēšana un lietošana.
•          Simbolu un bibliotēku lietošana.
•          Teksta ievadīšana, noformēšana un teksta animācijas veidošana.
•          Animāciju veidošana:
•          objektus ievietojot katrā kadrā kā tradicionālajā animācijā – Frame by Frame;
•          izmantojot automātisku objektu transformāciju – Classic TweenShape Tween un Motion Tween funkcijas.
•          Objektu pārvietošana un transformēšana nosacīti trīsdimensionālā telpā.
•          Slāņu lietošana:
•          objektu kopēšana un pārvietošana starp slāņiem;
•          masku (Mask) veidošana un lietošana.
•          Reālistisku kustību atveide ar Bone Tool.
•         Skaņas pievienošana animācijai – importēšana un kontrole.
•          Video izmantošana iekļaujot to Animate failā vai lietojot ārēju video failu.
•          Filtru izmantošana – Blur, Drop Shadow un Glow filtru iespējas.
•          Speciālie efekti:
•          burtu formas dinamiska pārveidošana;
•          gaistoša maskēšanas efekta radīšana.
•          Ievads darbā ar programmēšanas valodu JavaScript un ActionScript:
•          interaktivitātes pievienošana animācijai;
•          animācijas kontrole ar pogu palīdzību;
•          animācijas kontrole ar peles kursora kustības palīdzību.
•          Komponentu (sagatavju) izmantošana interaktivitātes veidošanā.
•          Faila publicēšana interneta vidē.

Informācija par kursu

Praktiskas nodarbības datorklasē
20 ak. stundas (6 nodarbības)
15. oktobris - 19. novembris
Otrdienās, 18:30 - 21:15

Pasniedzējs

Cena

Eur 290,00 (iesk. PVN)
MIMXII