Adobe InDesign CC lietpratējiem (zoom vidē)

Nav jābūt dizaina vai maketēšanas profesionālim, lai saprastu, ka vienkāršas vizītkartes vai bukletiņa izveide nav tas pats kas pamatīgas grāmatas makets, laikraksta vai žurnāla iekārtojums.  Īstu lietpratēju ilustrāciju daudzums, teksta apjoms vai paredzamais lappušu skaits nebiedē, jo šāds lietpratējs zina visus nepieciešamos īsceļus un programmā iebūvētās automatizējamās darbības, kas ļauj lieki netērēt laiku, un visu uzmanību veltīt tam, lai darbs kārtīgs un glīts.

! Mācības notiek attālināti mazās grupās – 3-6 cilvēki. Izmantojiet iespēju!

Pirms mācību sākuma
Veiksmīgai kursu norisei jums ir vajadzīga programmas jaunākā versija (pieejama Adobe mājaslapā, iespējams izmantot izmeģnājuma versiju).
Ļoti vēlams mācību laikā izmantot divus ekrānus, lai vienā skatītos, ko stāsta un rāda pasniedzējs, otrā – darbotos patstāvīgi, parādot pasniedzējam darba procesu vai rezultātu. Tie var būt divi datori, dators ar diviem monitoriem, dators un planšete, vai dators un telefons ar pietiekoši lielu ekrānu. Abās ierīcēs nepieciešams instalēt Zoom programmu. 

Kursa mērķis
Šajā kursā lietotājs uzzinās par programmas InDesign iespējām, kas ļauj optimizēt darbu. Lietotājs iemācīsies efektīvi izmantot programmu un tās plašās iespējas.

Kursa auditorija
Kurss piemērots maketētājiem un māksliniekiem, kuri ikdienā jau lieto programmu InDesign, bet vēlas to apgūt padziļināti.

Priekšzināšanas
Pamatiemaņas darbā ar Adobe InDesign.

Kursa programma

 • Darbs ar tekstu:
  • teksta importēšanas iespējas;
  • tekstam piešķiramo stilu padziļināts apskats;
  • zemteksta piezīmes (Footnotes) lietošana;
  • mainīgo teksta elementu (Text Variables) lietošana, „skrejošo kolontitulu” veidošana.
 • Teksta plūdumam piesaistītu objektu (Anchored Object) veidošana, izmantošana.
 • Stilu piešķiršana objektiem.
 • Tabulu noformēšana, izmantojot tabulu stilus.
 • Teksta un objektu atribūtu mainīšana ar komandu Find/Change.
 • Teksta atribūtu mainīšana, izmantojot GREP (Regular Expressions) metodi.
 • Bibliotēku (Libraries) un bibliotēku elementu (Snippets) izmantošana.
 • Liela apjoma maketu veidošana, izmantojot paneli Book.
 • Alfabētiskā un satura rādītāja veidošana.
 • Importētu datu automatizēta ievietošana sagatavēs ar Data Merge.
 • Skriptu lietošana.
 • Krāsu dalījuma un maksimāli pieļaujamā krāsu klājuma priekšstatīšana.
 • Maketa sagatavošana drukai, problēmu identificēšana un novēršana.
 • PDF failu sagatavošana drukai – parametru norādīšana, iepriekš definēto presets izmantošana.
 • Interaktīvu PDF un SWF failu veidošana, animācijas elementu iekļaušana maketā.
 • Būtiskāko InDesign iestatījumu (Preferences) apskats.
 • Kursa dalībnieku problēmsituāciju apskats, risinājumi.

 

Informācija par kursu

Lekcijas un praktiskie darbi
16 ak. stundas (5 nodarbības)
15. janvāris – 12. februāris
Pirmdienās, 18:00 – 20:45

Pasniedzējs

Cena

Eur 350,00 (iesk. PVN)
MIMXII