Elektronisko datu drošība

Visos laikos dati un informācija ir  galvenā vērtība.  Privātuma drošības, biznesa attīstības un sociālās aktivititātes  procesu nodrošināšanai aizvien vairāk izvēlamies jaunas tehnoloģijas, risinājumus, tai skaitā, mobilās lietotnes, informācijas izvietošanu mākoņos utml. Jaunākās iespējas visbiežāk pavada arī jauni riski, kuru kontrolei jāmeklē jauni instrumenti un risināumi.

Kursa mērķis
Šajā kursā saņemsiet piemērus par datu aizsardzības kļūdam un riskiem, uzzināsiet par iespējāmiem risinājumiem, kā arī praktiskus piemērus datu drošības pārvaldīšanai un kontrolei.

Kursa auditorija
Kurss paredzēts uzņēmumiem un organizācijām,  kuru ikdienas darbs sasitīts ar lieliem datu apjomiem, finanšu datiem vai privātiem datiem un to drošību, bet ne tikai.

Specifisku uzņēmumu vai organizācijas vajadzībām iespējams pielāgot kursa saturu.

 

Kursa programma

  • Ievads informācijas sistēmu drošībā
  • Drošības atbilstības vispārīgi principi
  • Informācijas sistēmu drošība ikdienas darbā
  • Uzbrukumu piemēri/incidenti un demonstrācijas
  • Organizatoriskie līdzekļi informācijas aizsardzībā ( Fizisko personas datu aizsardzība)
  • Drošības pārvaldība, tehniskie līdzekļi informācijas aizsardzībai, datu šifrēšanai un slēpšanai
  • Organizācijas informācijas sistēmu drošības politika un noteikumi

Informācija par kursu

Seminārs
4 stundas
Pēc pieprasījuma

Pasniedzējs

Cena

Grupām līdz 12 dalībniekiem – EUR 150.00 (iesk. PVN)
MIMXII