Fotožurnālistikas pamati

Tvitera revolūcijas tālās un ne tik tālās zemēs, portālā Youtube publicēti amatieru video no “notikuma vietas”, aculiecinieku iesūtītu  fotogrāfiju galerijas un stāsti par to, ka jau atkal kādam nejaušam laimīgajam savu žigli uzņemto momentuzņēmumu izdevies pārdot pasaules lielākajiem ziņu portāliem var radīt maldīgu priekšstatu, ka fotožurnālists var būt ikviens. Taču reakcijas ātrums un vienkārši slēdža noslēgšana īstajā brīdī nav tas pats, kas mērķtiecīga vēlme vienā vai vairākos attēlos izstāstīt stāstu.

Kursa pasniedzējs, vienīgais Reuters fotožurnālists Baltijas valstīs, dalīsies savā 28 gadu fotožurnālistikas pieredzē.

Kursa mērķis
Kursa mērķis ir dot zināšanas, kas atšķir gadījuma fotogrāfiju kopumu no reportāžas. Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas fotožurnālistikā un fotogrāfiju izmantošanā medijos. kā arī fotogrāfiem, iespēju iepazīties ar mediju prasībām un attīstīt praktiskās iemaņas. Tiks dots ieskats foto projekta plānošanā un runāts par tās nozīmību fotožurnālista darbā.
Kursa apmeklētāji tiks arī iepazīstināti ar galvenajām tiesiskajām, ētiskajām, sociālajām problēmām fotogrāfiju izmantošanai medijos un tiks doti iespējamie risinājumi.
Noslēgumā būs iegūtas zināšanas par fotožurnālistikas žanriem, iemaņas kvalitatīvas foto informācijas veidošanā, izvērtēšanā un izmantošanā medijos.

Kursa auditorija
Fotožurnālisti, mediju darbinieki, blogeri u.c.

Priekšzināšanas
Dalībniekiem jābūt priekšzināšanām fotografēšanas pamatos un terminos, kā arī jāpārzina savas fotokameras vadība.

Kursa programma
• Fotožurnālistikas saknes, īsa vēsture
• Fotoprojekta plānošana un tā nozīmība fotožurnālista darbā.
• Fotožurnālistikas žanru apskats un prakse: ziņu foto, reportāža, foto stāsts, portreti foto žurnālistikā, sporta foto.
• Foto žurnālista darba tiesiskais regulējums, ētika un darba specifika.
• Foto žurnālistikas mūsdienu aspekti.
• Fotogrāfiju izvērtēšana un atlase mediju vajadzībām.

Līdzās lekcijām būs jāveic praktiskie darbi, notiks kopīga fotogrāfiju analīze un veiksmīgāko darbu atlase. Kursa noslēgumā diplomdarbs, un tā prezentēšana.

Informācija par kursu

Lekcijas un praktiskie darbi
20 ak. stundas (8 nodarbības)
Pēc pieprasījuma

Pasniedzējs

Cena

Eur 350.00 (iesk. PVN)
MIMXII