Pakalpojumu dizains

Pateicoties tehnoloģiju, biznesa modeļu un vērtības izpratnes izmaiņām aizvien retāk iegādājamies lietas, preces, bet izmantojam pakalpojumus daudz plašākā nozīmē, tādi termini kā “dizaina domāšana” (design thinking) vai pakalpojumu dizains (service design) izskan aizvien biežāk.

Pakalpojumu dizains ļauj radīt jaunus vai pilnveidot esošos pakalpojumus tā, lai tie būtu vērtīgāki klientiem un efektīvāki organizācijai. Tas ļauj ikvienu pakalpojumu padarīt ērtāku un vērtīgāku ar spēcīgāku attīstības potenciālu. Pakalpojumu dizains aptver tehnoloģijas, komunikāciju, organizācijas kultūru, cilvēkizpēti, fiziskās vai virtuālās saskarnes dizaina un citas jomas, kurās meklēt un atrast unikālo un spēcīgo vērtību.

Kursa mērķis

Cilvēku (kurus mums patīk saukt arī par patērētājiem vai klientiem) attieksmes un uzvedības izmaiņas (viņi ir sākuši nepakļauties vienvirziena komunikācijai, daudziem pietrūkst arī seno laiku ar masu medijiem un masu komunikāciju) rosina uzņēmumiem, organizācijām meklēt jaunus un jēgpilnus veidus pakalpojumu sniegšanai un attīstībai. Pakalpojumu un dizaina domāšanas kodolā ir vērtība – īstas, pieredzamas, piedzīvojamas vērtības sniegšana un tas, izrādās, ir gana liels izaicinājums. Ja mārketings un zīmolu veidošana, reklāmas komunikācija izstāsta stāstu, tad pakalpojumu dizains ir tas, kas šo stāstu veido un ļauj pieredzēt.

Pakalpojumu dizains centrā izvirza cilvēku un tā vajadzību remdēšanu pēc iespējas efektīvākā un precīzākā veidā. Tāpēc, pakalpojumu dizains ir īpašs izaicinājums un iespēja valsts pārvaldei, pašvaldību iestādēm kļūt vērtīgiem, saprotamiem, pieejamiem un jēgpilniem saviem klientiem – iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nodokļu maksātājiem, šī pieeja un metodes lieti noder izglītības, veselības aprūpes, tūrisma un citu pakalpojumu nozarēs.

Sešās praktiskās, piemērizpētē un uzdevumos balstītās meistarklasēs izzināsim, kas ietverts pakalpojumu dizaina domāšanā un “ko ar to visu iesākt.”

Kam kurss ir paredzēts?
Uzņēmumu vai iestāžu vadītājiem, komunikācijas, cilvēkresursu un mārketinga profesionāļiem, pakalpojumu attīstības vadītājiem un tiem, kuru atbildības joma ir klientu serviss.

Vietu skaits: sākot ar 12, nepārsniedzot 24.

Priekšzināšanas
Pieredze. Ne mazāk kā 3-5 gadu profesionāla pieredze savā jomā, angļu valodas zināšanas.

Kursa saturs

  1. Pakalpojumu dizains: mazliet teorijas un instrumentu pārskats: kopīgas tematiskās vārdnīcas izveide.
  2. Kvalitatīvās pētījumu metodes un rīki. Personas. Mērķauditorijas izvēle, atlase, tiešo un netiešo vajadzību izzināšana, validēšana.
  3. “Customer journey” jeb patērētāja ceļa kartes. Vērtību, vajadzību un ieguvumu identifikācijas metodes un praktiska kartēšana.
  4. Kā behemoti jautru deju sāk jeb inovācijas, pārmaiņas un organizācijas kultūra.
  5. Pakalpojumu dizaina konceptu veidošana, prototipēšana, testēšana un analīze.
  6. Pakalpojumu dizains, zīmols un komunikācija. Projektu prezentācija.

Kursa programmas apguvei izmantosim īstus un praktiskus mācību uzdevumus, kuru atrisināšanai tiks pielietota pakalpojumu dizaina instrumentu izlase.

Apmācības formāts: “Learning through doing” – teorētisko ietvaru un metožu skaidrojumu papildinās praktiski, pašiem veicami uzdevumi, kuri būs jāveic grupās, arī individuāli. Piemēri un literatūra lielākoties būs angļu valodā.

Informācija par meistardarbnīcu

Lekcijas un praktiskie darbi
20 ak. stundas (6 nodarbības)
Pēc pieprasījuma
1x nedēļā, 17:30 - 20:15

Pasniedzēja

Cena

Eur 350,00 (iesk. PVN)
MIMXII