Adobe Photoshop CC pamatkurss (zoom vidē)

Lielākā daļa to melnbalto bilžu, kas ir mūsu ģimeņu vecajos fotoalbumos, ir tapušas tumšās fotolaboratorijās vai par laboratorijām uz brīdi pārvērstās vannas istabās, kur sarkanā luktura gaismā foto attīstītāja vanniņās uz balta papīra sāka parādīties dažādi tēli. Kopš attēlus mēs uzņemam ar digitālām kamerām, arī darbošanās ar bildēm pirms to izdrukāšanas uz papīra notiek digitālajā vidē. Nav šaubu, ka nepārspēts rīks šajā jomā ir programma Adobe Photoshop, kurā iekļauto iespēju ir krietni vien vairāk, nekā varētu pieļaut veselais saprāts.

! Mācības notiek attālināti mazās grupās – 3-6 cilvēki. Izmantojiet iespēju!

Pirms mācību sākuma
Veiksmīgai kursu norisei jums ir vajadzīga programmas jaunākā versija (pieejama Adobe mājaslapā, īslaicīgi (7 dienas) iespējams izmantot izmēģinājuma versiju).
Ļoti vēlams mācību laikā izmantot datoru ar diviem ekrāniem: vienā var sekot tam, ko stāsta un rāda pasniedzējs, otrā – darboties patstāvīgi, nepieciešamības gadījumā parādot pasniedzējam darba procesu vai rezultātu. Kā alternatīva var būt divi datori, dators un planšete, vai dators un telefons ar lielāku ekrānu. Ja lieto divas ierīces, abās nepieciešams instalēt Zoom programmu. 

Kursa mērķis
Iepazīties ar iespējām, ko piedāvā attēlu/ fotogrāfiju apstrādes programma Photoshop, un iemācīties:
• pārvaldīt Photoshop vidi;
• novērtēt un sakārtot attēlus/fotogrāfijas;
• retušēt attēlus/fotogrāfijas;
• veikt perspektīvas, tonālās, krāsu un asuma korekcijas;
• veidot kolāžas un lietot dažādus efektus;
• attēlam pievienot tekstu;
• strādāt ar Adobe Camera RAW.

 

Kursa auditorija
Kurss paredzēts fotogrāfiem, dizaineriem, māksliniekiem, arhitektiem, kuri vēlas iemācī­ties izvērtēt, apstrādāt un uzlabot attēlus, ar izpratni sagatavot tos tālākai izmantošanai, kā arī attēlus organizēt un šķirot.

Nepieciešamās priekšzināšanas
Pamatiemaņas darbam Windows vai Macintosh vidē.

Kursa programma
• Iepazīšanās ar darba vidi.
• Attēlu organizēšana ar Adobe Bridge, pārskats par failu formātiem.
• Attēla korekcija:

• kadrēšana, izmēra mainīšana;
• tonālā korekcija;
• krāsu korekcija;
• krāsu pielāgošana, aizvietošana, saskaņošana.

• Biežāk sastopamo (fotografējot un skenējot pieļauto) nepilnību novēršana, retušēšana:

• attēla ģeometrijas labošana;
• retušas un krāsošanas rīki, to izmantošana, iestatījumi.

• Darbs ar slāņiem:

• slāņu veidošana, lietošana;
• slāņu sedzamības mainīšana un tās radītie efekti, slāņu saplūsmes (blending) iespējas un to radītie efekti.

• Darbs ar filtriem:

• attēla perspektīvas koriģēšana;
• filtru lietošana attēlu koriģēšanai un efektu radīšanai.

• Kolāžu veidošana:

• viena attēla iekļaušana citā;
• slāņu masku izmantošana;
• attēla fragmentu transformācija.

• Attēla asuma korekcija.
• Attēla “trokšņu” (graudainības) mazināšana.
• Teksta pievienošana attēlam.
• Attēlu organizēšana un kataloģizācija ar Adobe Bridge.
• Pārskats par failu formātiem, Camera RAW apstrādes iespējas.
• Attēlu sagatavošana drukai, fotolaboratorijai un publicēšanai internetā.

Informācija par kursu

Lekcijas un praktiskie darbi
20 ak. stundas (6 nodarbības)
10. janvāris – 13. februāris
Trešdienās, 18:00–20:45

Pasniedzējs

Cena

Eur 350,00 (iesk. PVN)
MIMXII