Ivs Zenne

Ivs Zenne savu darba pieredzi uzkrājis, 20 gadu strādājot par mākslinieku tādās reklāmas aģentūrās kā „Diena / Metro”, „Divīzija”, “Taivas Ogilvy”, kā radošais direktors „Creative Laboratory” un „Publicis Rīga”. Iva zināšanas un prasmes īpaši labi izpaužas darbos, kur apvienojas fotogrāfija un grafiskais dizains – jomas, kuras pārzina vienlīdz labi. Kursu audzēkņi novērtē Iva pasniegšanas stilu, inteliģentu un smalka, labvēlīga humora caurvītu.

“Digital Guru” mācību centrā pasniedz Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign CS6 un krāsu vadības kursus, konsultē par datorgrafikas programmu lietošanu un palīdz sagatavoties Adobe sertifikācijas eksāmeniem. Šobrīd arī vieslektors RSU.

1985. gadā absolvējis Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas Metālmākslas nodaļu, augstāko izglītību ieguvis Latvijas Mākslas Akadēmijas Rūpnieciskā dizaina nodaļā, kuru absolvējis 1994. gadā. Vienlaicīgi ar studijām LMA sācis apgūt datorgrafiku.

Ivs ir dibinājis uzņēmumu “Graffiti Point”, kurā turpina strādāt grafiskā dizaina jomā, bijis atbildīgs par žurnālu “Ir” un „Rīgas Laiks” vizuālo tēlu, veidojis grāmatu dizainu, tajā skaitā brīnišķīgām bērnu grāmatām.

Izstādes:
„Sudraba akmeņu krasts” – sudraba rotas un apdrukāts tekstils
„Vienkāršas rotas” – fotogrāfijas
„Visi mīl sunpurni” – fotogrāfijas
Masculinum” – fotogrāfijas

Kursi

Sertifikācija

Vietnes

MIMXII