Saturs, stāsti - šī brīža interneta varoņi. Vai rakstība digitālā vidē ir kas īpašs? Saka, ka esot, - ka cilvēki lasa par 20% lēnāk kā drukātu tekstu, ka visbiežāk ir koncentrējušies uz noteiktu uzdevumu paveikšanu (nevis grimšanu informācijā un sajūtās). Parasti mājas lapās vispirms notiek teksta "skenēšana", tikai pēc tam - lasīšana. Tas viss neļauj pārcelt webā drukāto informāciju bez izmaiņām, vai rakstīt, neņemot vērā šīs īpatnības. Labs saturs, viegli lasāms teksts padara mājas lapu izmantojamu. Lai radītu mājas lapas, kas cilvēkiem patīk, satura veidotāju prasmes ir kritiski svarīgas. Kā rakstīt skaidri, vienkārši un efektīvi? Kā panākt, lai uzrakstītais ir viegli lasāms ikvienam? Vai iespējams uzrakstīt īsāk? Kodolīgāk? Ko mēs gribam pateikt un kam?... Jautājumu ir daudz, atbildes meklēsim kopīgi. pilns apraksts
1x nedēļā, 18:00 - 20:45
2020. gadā
Digitālo instrumentu un platformu ienākšana mūsu ikdienā nozīmīgi maina saziņu, patēriņu, ekonomiku, biznesu, mediju vidi un kultūru. Mēs dzīvojam informācijas pārpilnības un pieaugošas mediju kanālu fragmentācijas laikā, kur paliekošu rezultātu sasniegšana ar īstermiņa pieejām kļūst arvien grūtāka vai pat vairs nav iespējama. Būtiskas izmaiņas skar arī mārketingu, zīmolu veidošanu un komerciālo komunikāciju – turpina pieaugt izaicinājumu un jaunu iespēju skaits, palielinās kā stratēģijas, tā arī tālredzīgas, stratēģiskas komunikācijas loma. Sešās nodarbībās lūkosim, ko uzņēmumi un organizācijas var mācīties no komunikāciju stratēģiskās plānošanas aroda (Account Planning), kā informācijas pārpilnības situācijā plānot un realizēt efektīvas integrētas komunikācijas kampaņas un kā veidot sadarbību ar partneriem jūsu plānu izstrādē un realizācijā. Līdzās tam analizēsim pēdējo gadu veiksmīgākās kampaņu piemērizpētes, dalīsimies ar savu pieredzi un diskutēsim par redzēto un apgūto.   pilns apraksts
1x nedēļā, 16:30 - 20:00
2020. gadā
Pateicoties tehnoloģiju, biznesa modeļu un vērtības izpratnes izmaiņām aizvien retāk iegādājamies lietas, preces, bet izmantojam pakalpojumus daudz plašākā nozīmē, tādi termini kā “dizaina domāšana” (design thinking) vai pakalpojumu dizains (service design) izskan aizvien biežāk. pilns apraksts
1x nedēļā, 17:30 - 20:15
Pēc pieprasījuma
MIMXII